לאחר הורדת המסמכים יש לשלוח אותם מלאים ל: Admin@mkidum.org.il
עדכונים:

תשובות לשאלות הבהרה מיום 8/8/22:

לבקשת קבלנים יתבצע סיור בסניפים. הסיור אינו חובה אך מותנה ברישום ותיאום מראש במייל: admin@mkidum.org.il